Kolumnisti i blogeri

Savjeti, mišljenja i osvrti naših autora

Tea Ištvanić, mag.nutr.

Kolumna

Piše kolumnu: Kad tijelo traži više

Postavite pitanje

O autoru

Rođena je 1991. godine u Zagrebu gdje je 2014. diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, studij Nutricionizam, na temi unosa tekućina u male djece. Spomenuti diplomski rad je u studenom 2015. godine prezentiran u obliku postera na kongresu „12. Europska nutritivna konferencija“ u Berlinu u organizaciji FENS-a (Federation of European neuroscience societies).

U periodu od kraja 2014. do rujna 2015. godine obavlja volonterski rad u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Referentnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu te time stječe znanja iz područja kliničkog nutricionizma i sudjeluje na „Nutrition Day“ auditu procjene prehrambenog rizika u sklopu međunarodnog projekta nutritionDay.org.

Trenutno radi kao stručni suradnik američkog branda dodataka prehrani Bestvite te joj je uloga educirati znanstvenu javnost o pozitivnom djelovanju dodataka prehrani. Član je Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma od studenog 2014. godine. Tijekom školovanja, ali i nakon završetka studija, prisustvuje brojnim europskim i domaćim kongresima na kojima stječe stručna znanja iz područja kliničke prehrane i nutricionizma. Koautorica je znanstvenih radova objavljenih u obliku postera, od strane europskih organizacija kojima je u fokusu nutricionizam. Upravo jedan takav rad čeka autorizaciju od europske organizacije.

Teu, još od srednjoškolskih dana, zanima odnos hrane i zdravstvenog stanja organizma. Smatra da vodeći brigu o pravilnom načinu prehrane i onome što unosimo u svoj organizam možemo prevenirati moderne bolesti današnjice.

Tekstovi autora