Pothranjenost u djece predškolske dobi

dijete-jede-nevoli-hrana

Kod poremećaja vezanih za prehranu i stanja uhranjenosti treba spomenuti i pothranjenost. Zbog nedostatne i neadekvatne prehrane, kao i posljedica gladi i neimaštine, pothranjenost se veže za nerazvijene zemlje ili pak zemlje u razvoju.

DijeteDva su najčešća oblika pothranjenosti, primarna pothranjenost uzrokovana nedovoljnim unosom hrane koja je neophodna za normalan rast i razvoj i sekundarna pothranjenost uzrokovana bolešću, gdje je poremećeno uzimanje, iskorištavanje i apsorpcija hrane.

Liječenje ovisi o vrsti i i težini stanja. Ono što želimo postići liječenjem je da unos hrane omogući dobivanje na težini, te da se time potakne optimalan rast i razvoj djeteta. Kod svih poremećaja stanja uhranjenosti uz sve ostale metode liječenja, važno je  i potrebno promijeniti prehrambene navike, te djelovati na usvajanju pozitivnih i korisnih navika vezanih za pravilnu i odgovarajuću prehranu.

Prevencija je bitna za pothranjenost. Ona uključuje prije svega praćenje tjelesne težine, dužine i opsega glave, kao i smjernice za pravilnu i adekvatnu prehranu  djeteta. Te su mjere obvezne prema Programu mjera zdravstvene zaštite djece.

Važno je pravovremeno otkrivanje pothranjenosti. Naime, pothranjenost može za posljedicu imati ugrožavajuće utjecaje na zdravlje djeteta i općenito na rast i razvoj djeteta.

U cilju smanjenja učestalosti posljedica nepravilne i deficitarne prehrane, te adekvatnog rasta i razvoja djeteta, novi prehrambeni standardi sažeti u priručniku ''Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi'' ( Vučemilović, Vujić, Šisler, 2007.), namijenjen pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine koji skrbe o djeci predškolske dobi, ali i svim drugim stručnjacima, veliki je doprinos u području primarne prevencije poremećaja prehrane.

PovrćeIako možemo reći da je pothranjenost u djece predškolske dobi izražena u manjem postotku (postoji porast preuhranjene djece), pothranjenost se mora pravovremeno otkriti i početi liječiti na stručan i adekvatan način za što treba puno znanja i strpljenja. Kod planiranja prehrane pothranjenog djeteta treba obuhvatiti sve elemente pravilne prehrane. Prehrana mora biti kvalitetna, količinski dovoljna i raznovrsna.Hrana koju dijete jede treba biti servirana na adekvatan i primjeren način. Kad god je to moguće potrebno je uvažavati djetetove želje.

Odrasli, kao što sam to puno puta naglašavala, moraju biti pozitivni primjeri ponašanja svojoj djeci jer je to najbolji put  rješavanja svih poteškoća i problema, pa tako i poremećaja vezanih za prehranu.

Ordinacija.hr preporučuje:

Ljiljana Vučemilović

 Prati nas na Viber Public Chatu!