Što određuje prehranu djece najranije dobi?

Zdrava hrana, dijete, djeca

Prehrambene potrebe

U planiranju prehrane djeteta najranije dobi moramo prije svega razmišljati o prehrambenim potrebama za energijom, hranjivim tvarima, vitaminima i mineralima koje omogućuju optimalan rast i razvoj djeteta.

dijeteVažan je i izbor hrane i jela, kao i učestalost konzumiranja određene hrane, broj dnevnih obroka, te količina pojedinog obroka.

Sve to određeno je prehrambenim standardima koji su nedavno izašli, a prema kojima dječji vrtići planiraju dječje jelovnike.

Poznato je da na odabir određene hrane ili jela, osim geografskih, tradicijskih, ekonomskih i socijalnih čimbenika utječu i informacije o hrani koje roditelji i svi mi odrasli dobivamo iz vrlo često neprovjerenih izvora u javnim glasilima i drugdje. Upravo ti čimbenici bili su ključni u izradi novih smjernica i preporuka za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima s ciljem boljeg, stručnog i kvalitetnijeg informiranja svih koji brinu o prehrani djece. Nove smjernice također jasno daju preporuke o pojedinim grupama namirnica koje su u prehrambenom smislu poželjne i potrebne da se nađu na dječjem jelovniku.

Slijedom navedenog, te uzevši u obzir da djeca koja pohađaju vrtić provode u njemu veći dio dana ne treba posebno naglašavati koliko je bitno osigurati im pravilnu prehranu prema sada važećim smjernicama i preporukama za prehranu djece u dječjem vrtiću.

Prehrambene navike

dijeteU toj dobi djeca polako formiraju prehrambene navike, te negdje oko pete godine počinju jasno izražavati svoje želje u vezi s hranom. Stoga je važno već u najranijoj dobi osigurati kvalitetno poticajno okruženje za istraživanje i kušanje novih okusa, mirisa, boja i oblika različitih namirnica i pripremljene hrane, jer na taj način utječemo na prihvaćanje različitih jela, dobre prehrambene navike i pravilnu prehranu.

Tu mi svi odrasli moramo biti uključeni na način da svojim pozitivnim stavom i ponašanjem omogućimo usvajanje pozitivnih prehrambenih navika, da dijete već od najranije dobi izgrađuje i usvaja zdrav način prehrane i zdrav način življenja.

Govoreći pak o patološkim stanjima i bolestima odrasle dobi, predškolsko je razdoblje vrijeme kada mora započeti prevencija upravo tih stanja i bolesti koje se vežu uz nepravilnu prehranu u najranijoj dobi.

Ordinacija.hr preporučuje:

Vučemilović

 Prati nas na Viber Public Chatu!