Kolumnisti i blogeri

Savjeti, mišljenja i osvrti naših autora

mag.iur. Vlatko Mišković

Kolumna

Piše kolumnu: Joga za zdrav i sretan život

Postavite pitanje

O autoru

Vlatko Mišković (1950.):
Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a zatim upisao i Kineziološki
fakultet gdje je diplomirao VI. stupanj temom "Primjena joge u sportu i
rekreaciji". Danas je pred magisterijem na temu "Zdravstveno-terapijsko
djelovanje rekreacijske joge na psihosomatski status i fiziološke procese u
organizmu".

Direktor je Medical
Yoga Centra Zagreb, druge najveće škole joge u Hrvatskoj, osnovane 1990.
godine. Dugogodišnji novinar te aktivan sportaš i trener, nekada višestruki
državni prvak u judu i nosilac crnog majstorskog pojasa (4. Dan), dvije je
godine boravio u Japanu gdje je, uz specijalizaciju juda, izučavao istočnjačke
discipline meditacije, opuštanja i autogenog treninga.

Njegov rekreacijski
koncept joge, temeljen na bitnim zdravstveno-terapijskim vrijednostima joge, a
oslobođen svakog misticizma i religijske obojenosti, bio je prvi program joge
prezentiran tijekom 15 godina na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu studentima
posebnog usmjerenja katedre za osnovne kineziološke transformacije.

Dvije sezone bio je osobni
učitelj joge Đurđe Adlešić, bivše potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.
Njegove članke o jogi objavljuju već dva desetljeća brojni listovi, časopisi i
portali, a posebno je bila popularna serija članaka u Večernjem listu koja je,
zahvaljujući dobrom prijemu kod čitatelja, izlazila neprekidno tijekom tri
godine.

Tekstovi autora

1236